J Vildfjäderns Sq Flamma

e. SE JCH SE UCH SE VCH SE FBCH Solvallens Spader Kung

u. J Teiens Qivra

HD/ED

JAKTPROV

2023 Ukl 1×2:a pris fält 5/10 apport 1×1:a pris fält 7/8 apport

UTSTÄLLNING

2023 Excellent CK Jaktklass