J SE UCH Vildfjäderns Mv Luna 160610

e SE Jch Teiens Mieto

u SE Uch SE Jch Vildfjäderns Nj Vips

HD A

Utställning

Excellent, R-Cert x3

Jaktprov

2017 Ukl med 2×2:a pris Skog och Fält

2018 Ökl med 2×2:a pris Vårfjäll och 3×2:a pris Skog

2019 Ökl 1:a pris och 2:a pris Vårfjäll. 2×2:a pris Skog

Ökl 2:a pris Fjäll

miss marple 3vec