J Teiens Qivra 190619

e SEJCH SEUCH NUCH Teiens Peregrin/Patron

u J SE UCH Vildfjäderns Mv Lyra

HD

JAKTPROV

2020: UKL 2X1 pris fält 8:a , 7:a.

2021: ÖKL 1X2 pris vårfjäll 5:a

UTSTÄLLNING